پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر فعالیت بدنی و ورزش در کاهش رشد بیماری سرطان

به همه بیماران سرطانی باید به عنوان بخشی از برنامه درمانی‌شان، برنامه تمرین و ورزش داده شود. این را یک انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی در بریتانیا می‌گوید. این انجمن می‌گوید شواهد نشان می‌دهد فعالیت بدنی و ورزش، خطر عود بیماری را کاهش می‌دهد.

هاوِل گریفیث، خبرنگار بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد