پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر مصرف ویتامین A در کاهش مرگ و میر کودکان

به گفته دانشمندان دادن کپسولهای مکمل ویتامین A به کودکان زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه، می تواند هر سال از مرگ ۶۰۰ هزار کودک جلوگیری کند. پژوهشگران بریتانیایی و پاکستانی، با بررسی دهها تحقیق قبلی گفته اند که دادن ویتامین A به کودکانی که نمی توانند آن را از منابع طبیعی دریافت کنند، میزان مرگ و میر را ۲۴ درصد کاهش می دهد.

مهرداد یزدانی گزارش می‌دهد