پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار تصاویر تازه از چند نقطه فرود سفینه آپولو بر سطح ماه

ناسا تصاویر تازه‌ای از چند نقطه فرود سفینه آپولو بر سطح ماه منتشر کرده. در این تصاویر که سفینه‌ای مدارگرد گرفته، تجهیزات علمی، ماه نوردها و ردپای فضانوردان دیده می شود که از ۴۰ سال پیش، روی سطح ماه مانده.

پالا گش، گزارش می‌دهد.