پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقص فنی فضاپیمای سایوز

فضا پیمای سایوز، سه فضا نورد ایستگاه فضایی بین المللی را با تاخیر، اما سالم به زمین آورد. با بازنشستگی شاتل های آمریکا، موشک روسی سایوز، تنها راه رساندن فضا نوردان و تدارکات به ایستگاه فضایی بین المللی است. اخیرا، نقص فنی یک موشک سایوز نگرانیهایی ایجاد کرده است.

علی قدیمی، بی بی سی، گزارش می دهد.