پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماهواره از مدار خارج شده به سوی زمین می‌آید

سازمان فضایی آمریکا، ناسا، هشدار داده یک ماهواره ۵ تنی که بیست سال پیش به فضا فرستاده است از مدار خارج شده و به سوی زمین می‌آید. گفته شده احتمالا اوایل هفته آینده، بعضی قسمت‌های ماهواره که هنگام عبور از جو کاملا از بین نخواهند رفت، با زمین برخورد کنند. احتمال برخورد این اجزا با انسان، یک در سه هزار برآورد شده.

گزارش از مارکوس جورج.