پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده سودانی در بریتانیا

ریتال و ریتاج، یکی بودند، حالا دو تا شدند. این داستان زندگی دوقلوهایی سودانی است که روزگاری، از سر به هم چسبیده بودند. آن‌ها را به بریتانیا آوردند و پزشکان در یک رشته جراحی‌هایی که 4 ماه طول کشید، آن‌ها را از هم جدا کردند.

فرگوس والش از بی‌بی‌سی، تنها خبرنگاری بوده که با آن‌ها ملاقات کرده.