پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهبود بعضی از بیماری‌های ریوی در غاری با نمک سمنان

یک ایرانی در آلمان ازسنگ‌های نمک سمنان غاری شفابخش ساخته که پزشکان می‌گویند برای بهبود بعضی از بیماران ریوی مفید است.

بامداد اسماعیلی هم به این غار نشینی تن داده و این گزارش را فرستاده.