پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین پرواز رسمی بوئینگ ۷۸۷

تازه ترین محصول غول هواپیما سازی آمریکا، بوئینگ دریم لاینر۷۸۷Dreamliner، اولین پرواز رسمیش را انجام داد و ساعاتی پیش مقابل دوربین رسانه ها در توکیو به زمین نشست. شرکت هواپیمایی ANA ژاپن که اولین مشتری این هواپیمای خبر ساز است، برای رسیدن این روز، سه سال انتظار کشید... اما علت این انتظار و تاخیر بوئینگ در تحویل دریم لاینر ۷۸۷ چه بود؟

علی قدیمی گزارش می دهد.