پرتاب نخستین آزمایشگاه فضایی چین به مدار زمین

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین نخستین آزمایشگاه فضایی خود را که تیانگونگ ۱ نام دارد، به فضا پرتاب کرده است.

موشک حامل تیانگونگ ۱ از یک پایگاه فضایی در صحرای گبی به فضا پرتاب شد.

این آزمایشگاه فضایی قرار است در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری در مدار زمین قرار گیرد.

آزمایشگاه فضایی تیانگونگ ۱ که یک استوانه به ارتفاع ده و نیم متر است، در حال حاضر خالی از سکنه است ولی قرار است سال آینده چند فضانورد به این آزمایشگاه فرستاده شود.

تیانگونگ به زبان چینی به معنی "قصر آسمانی" است.

این آزمایشگاه به طور خودکار و از یک ایستگاه زمینی هدایت می شود.

چین قرار است تا چند هفته آینده، قطعه دوم این ایستگاه فضایی را که شنزو ۸ نام دارد، به فضا پرتاب کند تا در مدارزمین به تیانگونگ ۱ وصل شود.

به گفته یانک هونگ، رئیس طراحان برنامه فضایی چین، اتصال این دو بخش از آزمایشگاه فضایی یک فناوری پیچیده است و برای تاسیس ایستگاه فضایی این کشور در آینده ضرورت دارد.

در صورت موفقیت اتصال این دو بخش از ایستگاه فضایی چین، این کشور در سال ۲۰۱۲ دو گروه از فضانوردان خود را برای دو هفته اقامت در آن به فضا می فرستند.

پرتاب آزمایشگاه فضایی تیانگونگ ۱ بخش دوم از برنامه سه مرحله ای فضایی چین است.

در مرحله نخست این برنامه، چین توانست از سال ۲۰۰۳ فضانوردانی را به مدار زمین بفرستد.

این کشور همچنین در این مرحله توانست چند ماموریت پیاده روی فضایی اجرا کند.

مرحله پایانی برنامه فضایی چین راه اندازی ایستگاه فضایی است.

این ایستگاه فضایی که قرار است ۶۰ تن وزن داشته باشد، به طور قابل توجهی از ایستگاه بین المللی فضایی که ۴۰۰ تن وزن دارد، سبک تر خواهد بود.

چین برنامه فضایی بلندپروازانه ای دارد و تاکنون دو ماهواره را در مدار ماه قرار داده است و ماموریت سوم این کشور قرار است شامل ارسال یک ماه نورد خودکار باشد.

حق نشر عکس BBC World Service

مطالب مرتبط