راه اندازی بزرگ ترین تلسکوپ رادیویی جهان در شیلی

آلما حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آلما مجموعه ای از تلسکوپ های رادیویی برای رصد امواج با طول بیشتر از نور مرئی است

قدرتمندترین تلسکوپ رادیویی جهان، موسوم به آلما، فعالیت خود را در بیابان آتاکاما در شمال شیلی آغاز کرده است.

محققان با استفاده از این تاسیسات می توانند اطلاعات مربوط به خلقت نخستین ستاره ها را در ۱۳ میلیارد سال پیش گردآوری کنند.

این تلسکوپ رادیویی بزرگ که از آن به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ نجوم نام برده می شود، می تواند اطلاعات مهمی را که به وسیله تلسکوپ های نجومی قابل ثبت نیستند را در اختیار محققان قرار دهد.

این تلسکوپ با رصد امواج با طول بیشتر از نور مرئی، پدیده هایی را ثبت می کند که تاکنون تصویری از آن تهیه نشده است.

بعضی از این اطلاعات مربوط به حفره سیاهی خواهد بود که در میانه کهکشان راه شیری قرار دارد.

پیشبینی می شود نخستین تصاویر دریافتی از آلما در این هفته و به وسیله ۱۲ رادیوتلسکوپ از تلسکوپ های ۶۶ گانه این رصدخانه گردآوری شود.

محل استقرار سایت آلما به خاطر مزایای آن جغرافیایی آن که رطوبت کم و ارتفاع ۵۰۰۰ متری آن از سطح دریا انتخاب شده است.

این طرح به طور مشترک به وسیله آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و شیلی به اجرا گذاشته شده است.

مطالب مرتبط