پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاه بزرگترین رادیوتلسکوپ دنیا به آسمان باز شد

وقتش رسیده به آسمان نگاه کنیم! چون قدرتمندترین رادیو تلکسوپ دنیا شروع به کار کرده، حدود پنج کلیومتر بالاتراز سطح دریا جایی در شیلی. این رادیوتلسکوپ تاکنون از برخورد دو کهکشان تصویر برداری کرده و دانشمندان امیدوارند به زودی بتوانند چگونگی تشکیل ستاره ها را هم به چشم ببینند. پلاب گوش خبرنگار بی بی سی به شیلی رفته تا این تلسکوپ را از نزدیک ببیند.