پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفتی تازه در تولید سلول های پایه

سلولهای بنیادین انسان سلولهایی هستند که قابلیت تبدیل به انواع بافتهای بدن را دارند. رویای علم پزشکی اینست که روزی بتوان از سلولهای پایه سلول عصبی ساخت و مثلاً از بیماری آلزایمر جلوگیری کرد. یا نخاعی را که قطع شده، پیوند زد. تهیه سلولهای بنیادین اما، کار سختیست، هم بحثهای اخلاقی دارد، هم دشواریهای علمی. مهرداد یزدانی در گزارش خود از پیشرفتی تازه در تولید سلولهای پایه می گوید.