پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری مسابقات جهانی مهارت در لندن

هر دو سال یک بار، ماهرترین جوانان کشورها، یک جا جمع می شوند تا در حوزه های مختلف فنی و حرفه ای با هم رقابت کنند. چهل و یکمین دور مسابقات جهانی مهارت، امسال در لندن برگزار شده و ۱۵۰هزار نفر بازدید کننده داشته است.

پریزاد نوبخت گزارش می‌دهد