پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تکنولوژی تازه برای مچ گیری

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مجبور شده اید وانمود کنید از کتابی یا فیلمی خوشتان آمده، در حالی که واقعا این طور نبوده. اما حالا پیشرفت علم این مصلحت اندیشی ها را سخت کرده و گاه نقاب از چهره برمی دارد. گزارشی ببینیم از دیوید سیلیتو.