پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تکنولوژی تازه برای بالا بردن ایمنی خودروها

با بیشتر شدن طول عمر انسانها، متوسط سن رانندگی هم بالا رفته است. اما کاهش دید و آهسته ترشدن عکس العمل در رانندگی مشکل ساز است. از اینرو، شرکتهای خودروسازی بر آن شده اند تا از تکنولوژی های تازه ای برای بالا بردن ایمنی خودروها استفاده کنند.

ریچارد لیستر از شرکت اتومبیل‌سازی فورد گزارش ‌می دهد