پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش پژوهشگران بریتانیایی برای جلوگیری از نابینایی

پژوهشگران بریتانیایی روی نوعی روش 'ژن درمانی' کار می کنند که شاید در آینده بتواند از نابینا شدن افراد جلوگیری کند.این روش روی مردی ۶۰ ساله در آستانه نابینایی انجام گرفته و اگر جواب دهد زندگی هزاران نفر را در آینده متحول خواهد کرد.

کامبیز کراماتی، بی بی سی، گزارش می دهد.