پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سود و زیان ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی معمول برای تشخیص سرطان پستان است. طبق برنامه غربالگری سرطان پستان در بریتانیا، زنان بالای ۵۰ سال، هر سه سال، یک بار ماموگرافی می شوند. این آزمایش، جان بسیاری را نجات می‌دهد؛ هرچند گاهی، باعث انجام عملهای غیرضروری می شود.

دامینیک هیوز گزارش می‌دهد