پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت وسیله‌ای جدید برای تشخیص و کنترل بیماری دیابت

محققان در بریتانیا وسیله ای ساخته اند که امیدوارند با کمک آن بتوانند راهی تازه برای تشخیص و کنترل بیماری دیابت پیدا کنند. در حال حاضر، بیمارها باید برای اندازه گیری قند خون شان روزی چند بار نوک انگشت شان را خراش دهند. حالا محققان امیدوارند با آزمایش نفس بیماران بتوانند قند خون آنها را اندازه بگیرند.

کاترین داکوستا گزارش می‌دهد