پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو برابر شدن تعداد خودکشی‌ها در کره جنوبی در طی ۱۰ سال گذشته

دولت کره جنوبی می گوید تعداد خودکشی ها در این کشور در ده سال گذشته دو برابر شده است. این در حالی است که در همین مدت، رشد اقتصادی کره جنوبی به طور متوسط هفت درصد بوده است. دولت تحت فشار است تا با وضع قوانین جدید برای کاهش خودکشی مسئولیت بیشتری قبول کند. اما دلیل تعداد بالای خودکشی چیست؟

لوسی ویلیامسون از سئول گزارش می دهد