پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

باکتری های مقاوم، تهدیدی برای بشر

استفاده از آنتی بیوتیک را در علم پزشکی انقلابی می دانند. دارویی که سلاح اصلی ما در مبارزه با بسیاری از عفونت ها است. اما در این سالها، باکتری ها قوی تر شده اند و شکست دادنشان مشکل تر. دانشمندان می گویند اگر آنتی بیوتیک های تازه تولید نشوند در دهه آینده باکتری های مقاوم تهدیدی جدی برای بشر خواهند بود. جنی هیل خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.