پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای شناخت سرچشمه حیات

هنوز درباره منشا حیات بحث و جدل‌های زیادی در محافل علمی جهان وجود دارد اما همزمان بسیاری از محققان به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش هستند که آیا شباهت کارکرد سلول‌های بدن موجودات زنده می‌تواند راهی باشد برای شناخت سرچشمه حیات؟ همایون خیری در گزارشی از استرالیا نگاهی انداخته به این موضوع.