پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رواج استفاده از دارو بین دانشجویان

مدتیست استفاده از داروهایی که به گمان بعضی ها، توانایی ذهن را بالا می برد رایج شده است. داروهایی مانند ریتالین و مودافینیل، اول برای درمان بعضی اختلالات بدن ساخته شدند. اما حالا بعضی دانشجوها و خیلی های دیگر آنها را مثل نقل و نبات مصرف می کنند چون فکر می کنند ذهنشان قوی تر می شود. مهرداد یزدانی گزارش می دهد.