پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راه تازه تماس با به اغما رفتگان

دانشمندان توانسته اند راهی بیابند تا با بیمارانی که در اغما هستند ارتباط برقرار کنند. دانشمندان علوم اعصاب با تحلیل جریان های الکتریکی مغز بیمار به این توانایی دست یافته اند. در علم پزشکی به بیمارانی که در اغما هستند اصلاحا گفته می شود که در وضع نباتی یا گیاهی به سر می برند. گزارش از فرگوس والش.