پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امکان موثر بودن عضویت در گروه‌های کُر در درمان بیماری

در اروپا عضویت در گروه‌های کُر برای خواندن آواز به خصوص آوازهای کلیسایی مرسوم است. معمولا افرادی که عضو گروههای کٌر می‌شوند از روابط اجتماعی‌شان هم به اندازه تجربه هم‌خوانی لذت می‌برند. حالا مشخص شده که عضویت در گروه کٌر شاید در درمان بیماری‌ها هم موثر باشد، از افسردگی گرفته تا پارکینسون.

گراهام سچل گزارش می‌دهد.