پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درمان نارسایی حاد کبدی با تزریق سلول کبد در بریتانیا

پرشکان در لندن، کودکی را که نارسایی حاد کبدی داشت، درمان کردند. در این روش تازه، به جای پیوند کبد، به کودک، سلول کبدی تزریق می‌شود و کبد خود را ترمیم می‌کند.

برگردان گزارشی رو ببینیم از فرگوس والش، خبرنگار پزشکی بی‌بی‌سی.