پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روشی جدید برای جلوگیری از خونریزی بیماران

یک روش جدید برای تزریق خون و مایعات ِ خاص به بیمارانی که در حوادث دچار خونریزی شده اند، می تواند احتمال نجات جان آنها را افزایش دهد. پژوهشگران با مشاهده روشهای تزریق خون به سربازانی که در جنگ مجروح شده اند پی برده اند، اگر بعد از حادثه مقدار بیشتری پلاسما به فرد تزریق شود، احتمال زنده ماندنش بیشتر است. پلاسمای خون، حاوی عوامل انعقادیست که خونریزی را بند می آورد. گزارش نیل باودلر را بینیم.