پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نتیجه تحقیقات تازه در مورد نقش باکتری‌ها در سرطان روده

یک گروه تحقیقاتی در پاریس به این نتیجه رسیده خانواده ای از باکتری ها در ابتلا به سرطان روده بزرگ نقش دارند. این تحقیقات که زیر نظر پروفسور ایرج سبحانی در بیمارستان «پاریس دوازده» انجام شده، امید به تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ را بیشتر کرده. مهین شفائی گزارش می دهد.