پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تولید غذای مخصوص برای سالمندان توسط پژوهشگران استرالیایی

ساخت و توليد قرص و کپسول‌هايی که بلعيدن‌شان برای کودکان و سالمندان آسان باشد هميشه موضوعی برای رقابت شرکت‌های داروسازی‌ست. اما حالا گروهی از پژوهشگران استراليايی در حال توليد غذاهايی با روکش‌های بهتر برای سالمندان هستند که می‌تواند روش تازه‌ای باشد برای توليد قرص‌ها و کپسول‌های بهتر.

همايون خيری گزارش می دهد.