پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لندن میزبان نمایشگاهی از تازه ترین روباتهای انسان نما

از زمانهای بسیار دور استفاده از روباتها در کارخانه ها رایج بوده ، اما هنوز پای آنها به خانه ها و زندگی روزمره انسانها باز نشده است. با این وجود طراحان و پژوهشگران همچنان در تلاشند. لندن میزبان نمایشگاهی از تازه ترین ابداعات و اختراعات در طراحی روباتهای انسان نما بود.

تیم مافت گزارش می دهد.