تحقیقات تازه موید نقش انسان در گرمایش زمین

کنفرانس دوربان حق نشر عکس Reuters
Image caption کنفرانس دوازه روزه ای دوربان روز جمعه پایان خواهد یافت

تیمی از محققان سوئیسی با استفاده از یک متد تازه حساب کرده است که حدود سه چهارم گرمایش زمین از ۱۹۵۰ به این سو، ناشی از فعالیت انسانی است.

این درحالی است که کنفرانس دوربان در آفریقای جنوبی برای رسیدگی به مشکل تغییرات اقلیمی در جریان است.

این نشست با حضور ۱۹۴ کشور جهان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. هدف این چنین پیمانی مهار روند گرم شدن زمین است.

در مطالعه نشریه علمی "نیچر ژئوساینس" عوامل تاثیرگذار بر گرمایش زمین از سال ۱۹۵۰ تحلیل شده است.

محققان موسسه فدرال فناوری سوئیس در زوریخ به تخمین های تازه ای درباره تصاعد گازهای گلخانه ای و سایر عوامل انسانی موثر دست یافتند.

نتیجه گیری اصلی آنها این است که بسیار محتمل است که حداقل ۷۴ درصد گرمایش مشاهده شده از سال ۱۹۵۰ ناشی از عوامل انسانی بوده باشد.

آنها همچنین نتیجه گیری کردند که گرمایش ناشی از این گازها تا حدودی در اثر تاثیر خنک کننده اروسول ها خنثی شده است.

اروسول ها ذرات بسیار ریز غبار هستند که در اتمسفر منتشر می شوند و می توانند تشععات خورشید را به فضا برگردانند.

گزارش دیگری می گوید که از میان رفتن یخچال ها در بخش هایی از هیمالایا درحال شتاب گرفتن است.

مرکز بین المللی توسعه مشترک کوهستان که در کاتماندو مستقر است یک رشته گزارش ها را درباره دانسته ها و مجهولات درباره تغییرات اقلیمی در منطقه هندوکش و هیمالایا منتشر کرده است.

این گروه می گوید که از ۵۴ هزار یخچالی که در این منطقه شناسایی شده فقط ده عدد به طور منظم و به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است.

و این مطالعات نشان می دهد که روند نابودی یخ موجود در این ده یخچال از دهه ۱۹۸۰ تاکنون تقریبا دو برابر شده است.

با این حال در این گزارش نتیجه گیری شده که لازم است نظارت بر یخچال ها بیشتر شود تا امکان پیش بینی اوضاع آینده برای ۲۱۰ میلیون نفری که در این منطقه زندگی می کنند بیشتر شود.

همزمان گروهی از محققان بین المللی تایید کرده اند که تصاعد گازهای گلخانه ای علیرغم بحران مالی در جهان، همچنان صعود کرده است.

نمایندگان کشورهای حاضر در کنفرانس دوربان سعی دارند بر سر یک پیش نویس ۱۴۳ صفحه ای توافق کنند.

این متن شامل موضوع هایی مانند تشدید روند کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای، حفاظت از جنگل ها و کمک به فقیرترین کشورها جهت مقابله با عواقب گرمایش زمین می شود.

یک مقام اتحادیه اروپا گفت که اکثریت دولت های حاضر از شروع مباحثات بر سر یک توافق الزام آور در اسرع وقت حمایت می کنند.

اما شماری از کشورهای مهم جهان مثل چین، هند و آمریکا هنوز قانع نشده اند.

حتی اگر این مباحثات به زودی شروع شود، سایر کشورها مانند ژاپن و کانادا می گویند تعهدات فعلی آناه برای کاهش تصاعد گازها تا سال ۲۰۲۰ قابل تغییر نیست.

این بحث ها درحالی است که نمایندگان خود را برای دومین هفته گفتگوها در کنفرانس دوربان آماده می کنند.

مطالب مرتبط