پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فن‌آوری جديد برای بازیابی اطلاعات مربوط به حافظه

به ياد آوردن اسم آدم‌ها، شماره تلفن‌هاشان و خيلی از مشخصات ديگر آنها برای بعضی‌ها کار آسانی نيست. اکنون با يک فن‌آوری جديد می‌شود اين اطلاعات را با کمک يک عکس بازيابی کرد.

همايون خيری از استراليا گزارش می‌دهد.