پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای تولید برق مجانی

این روزها که قبض‌های برق افزایش یافته است، کارشناسان آلمانی، تلاش دارند تا تولید برق ارزان و حتی مجانی را به کار بگیرند. عده ای از متخصصان ایرانی هم در این زمینه، مدت هاست تحقیق کرده اند.

مریم انصاری گزارش می دهد.