پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیوه زندگی و احتمال ابتلا به سرطان

در سال گذشته، تنها نزدیک به نیمی از موارد سرطان در بریتانیا قابل پیشگیری بود.

سن و ژنتیک همچنان عوامل مهمی در ابتلا به سرطان هستند، اما این طور که محققان بریتانیایی می گویند بخشی از سلامتی ما دست تقدیر نیست.

شیوه زندگی و انتخابهای ما تاثیر زیادی در احتمال ابتلا به سرطان دارد.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.