پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاهش جمعیت بسیاری از انواع گونه‌های پروانه در بریتانیا

در یک دهه اخیر جمعیت سه چهارم انواع گونه های پروانه در بریتانیا، کاهش داشته است. پژوهشگران مرکز بوم شناسی و آب شناسی بریتانیا می گویند، دلیل آن احتمالا کم شدن زیستگاههای طبیعی این حشرات است.

دانیل بوچر گزارش می‌دهد