'ذره خدا' احتمالا در آزمایش‌های فیزیکی پدیدار شده است

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پژوهشگران در مرکز تحقیقاتی سرن در ژنو که روی طرح برخورددهنده بزرگ هادرون کار می‌کنند، گفته‌اند که احتمالا بوزون هیگز که "ذره خدا" هم خوانده می‌شود، در آزمایش‌های این مرکز برای مدتی بسیار کوتاه ظاهر شده است.

مشاهده این ذره، یکی از آرزوهای دانشمندان فیزیک ذرات بوده است.

پژوهشگران می‌گویند که در دو آزمایش جداگانه در سرن، نشانه‌هایی از ذره‌ای مشاهده شده است که در هر دو مورد، جرم مشابهی داشته و احتمالا ذره هیگز است.

با این حال، پژوهشگران هنوز داده‌های کافی برای اعلام رسمی این کشف جدید را در اختیار ندارند.

یافتن هیگز می‌تواند یکی از بزرگ ترین دستاوردها و پیشرفت‌های علمی جهان در ۶۰ سال اخیر باشد. این ذره تاکنون در آزمایش‌های فیزیکی مشاهده نشده است و یافتن آن، برای آن که شناخت مناسبی از نحوه تشکیل جهان به دست آید، عاملی تعیین‌کننده و حیاتی به شمار می‌رود.

این نظریه وجود دارد که ذره هیگز اولین ذره‌ای است که پس از انفجار بزرگ (بیگ‌بنگ) به وجود آمد و زمینه‌ساز شکل‌گیری جهان کنونی شد.

پژوهشگران در سرن برای یافتن هیگز، دو آزمایش عظیم را به طور جداگانه انجام داده‌اند. این دو آزمایش، اطلس و سی‌ام‌اس نامیده شده‌اند.

از آنجا که در مدل استانداردی که برای پدیدار شدن جهان تعریف شده است، جرم دقیق هیگز برآورد نشده است، فیزیکدانان برای آزمایش‌های خود باید از شتاب‌دهنده‌های ذرات، مثل طرح هادرون استفاده می‌کردند تا بتوانند به صورتی سازمان‌یافته، به دنبال یافتن این ذره باشند.

روز سه‌شنبه، ۱۳ دسامبر، مسئولان پروژه‌های اطلس و سی‌ام‌اس در کنفرانسی خبری در سرن گفتند که در این آزمایش‌ها ذراتی دیده‌اند که معادل ۱۲۴ تا ۱۲۵ گیگاالکترون‌ولت، جرم داشته‌اند.

با این حال گفته شده است که از نظر آماری، اطمینان کمی نسبت به این یافته و جرمی که سنجیده شده است وجود دارد و پژوهشگران برای آن که رسما مدعی این اکتشاف شوند، باید به آزمایش و تحلیل‌های بیشتری دست بزنند.

در عین حال، نتایج آزمایش‌های اخیر، هیجان و تب‌وتاب عظیمی را در بین پژوهشگران و دانشمندان فیزیک ذرات به وجود آورده است.

پروفسور اشتفان سالدنر رمبولد، استاد دانشگاه منچستر، نتایج آزمایش‌های انجام‌شده را "استثنایی" خواند و گفت: "احتمالا در مدت یک سال خواهیم فهمید که آیا ذره هیگز وجود دارد یا نه."

مطالب مرتبط