پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پزشکان نوزاد شش‌ماهه به دنیا آمده را حفظ کردند

در کالیفرنیای آمریکا، پزشکان موفق شده اند نوزادی را که در شش ماهگی به دنیا آمده بود، زنده نگه دارند تا به اندازه کافی رشد کند و حالا قرار است او از بیمارستان مرخص شود. این بچه یکی از کوچکترین نوزادان زودرس دنیاست که با وجود سن کم ِزمان تولد، زنده ماند است.

پیتر باوز گزارش می دهد.