پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیقات جدید پژوهشگران برای شناخت بهتر از فضا

پژوهشگران برای شناخت بهتر از کهکشان‌ها به قطب جنوب می‌روند، جایی که به دلیل سرمای قطب، احتمال دست نخوردگي در ترکیبات شیمیایي شهاب سنگها بیشتر است. حالا مرکزی در آمریکا با جمع آوری این شهاب سنگها در یکجا کار را راحت کرده است.

جین اوبریان گزارش می‌دهد