پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای بازنگری در مقررات "خودکشی" بیماران

کمک به بیماران برای خودکشی موضوعی است که در همه جا، از جمله در بریتانیا، بحث برانگیز می باشد. بعضی معتقدند بیماران لاعلاج باید بتوانند خودشان در مورد زمان مرگ خود تصمیم بگیرند تا مجبور به تحمل درد و رنج طاقت فرسا نشوند. گزارش تازه ای در ولز و انگلستان، خواهان تغییر قانون شده اند.

بران وِن جفری (Brawnwen Jeffery) گزارش می دهد.