پژوهشگران: ضعف حافظه از چهل و پنج سالگی شروع می‌شود

تحقیقات جدید نشان می دهد که روند کاهش فعالیت های مغزی، از جمله از دست دادن حافظه، از سنین چهل و پنچ سالگی و به مراتب زودتر از آنچه که قبلا تصور می شد آغاز می شود.