پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ضعف حافظه می تواند از چهل و چند سالگی آغاز شود'

شاید برای خیلی ها دور از انتظار نباشد که وقتی پیر می شوند حافظه شان هم درست کار نکند. اما حالا تحقیق تازه ای نشان می دهد که ضعف حافظه خیلی زودتر از آنچه گمان می شد شروع می شود. از چهل و چند سالگی. سوفی هاتچینسون (Sophie Hutchinson) در گزارش اش می گوید اگر می خواهید مغزتان دیرتر از کار بیفتد سالم غذا بخورید و تا می توانید ورزش کنید.