پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خودروسازان آمریکایی دوباره جان می‌گیرند

سال گذشته میلادی برای خودروسازان دو رو داشت. در شرق، خودروسازان ژاپنی بعد از سونامی و سيل در تايلند، سال سختی داشتند. اما در غرب، خودروسازان آمريکايی سالی پرسودی را پشت سرگذاشتند.

سهیل شهسواری گزارش می دهد.