پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشرفت‌های تازه علمی در خواندن ذهن

هنوز راه زیادی مانده تا بشود فکر کسی را خواند. اما دانشمندان سخت در تلاشند. برای مثال، پژوهشگران آمریکایی توانسته اند امواج مغز را رمز گشایی کنند و بفهمند که یک نفر چه لغتی را شنیده. شاید از این طریق بتوان حرف فردی را که به دلایلی قادر به تکلم نیست شنید. پریزاد نوبخت از این تحقیقات میگوید.