تایید وجود 'کره آبی' در خارج از منظومه شمسی

جی جِی 1214 بی حق نشر عکس na
Image caption این سیاره به فاصله ای بسیار کم از ستاره مرکزی می گذرد بنابرین خیلی داغ است

اخترشناسان وجود طبقه تازه ای از سیارات را تایید کرده اند: یک کره آبی با اتمسفری غلیظ و بخارآلود.

سیاره فراخورشیدی "جی جِی ۱۲۱۴ بی" (GJ ۱۲۱۴b) یک به اصطلاح "ابرزمین" است - بزرگتر از سیاره ما اما کوچکتر از غول های گازی مثل مشتری.

اکنون به نظر می رسد رصدهای انجام شده با تلسکوپ فضایی هابل مؤید این مساله باشد که کسر بزرگی از این سیاره از آب تشکیل شده.

دمای بالای سیاره حکایت از احتمال وجود مواد عجیبی در آن دارد.

زاکوری برتا از مرکز اخترفیزیک اسمیتسونین در دانشگاه هاروارد می گوید: "جی جِی ۱۲۱۴ بی شبیه به هیچ یک از سیارات دیگری که می شناسیم نیست."

این سیاره در سال ۲۰۰۹ توسط تلسکوپ های زمینی کشف شد. قطر آن تقریبا ۲.۷ برابر زمین است، اما وزن آن ۷ برابر است. این سیاره در فاصله ای خیلی کم یعنی دو میلیون کیلومتری از ستاره مرکزی - از نوع کوتوله سرخ - می گردد و بنابراین دمای آن احتمالا به ۲۰۰ درجه سانتیگراد می رسد.

منجمان در سال ۲۰۱۰ اندازه گیری های انجام شده به روی اتمسفر آن را منتشر کردند. آن اندازه گیری ها حاکی از این بود که اتمسفر سیاره احتمالا از بخار آب تشکیل شده، اما یک احتمال دیگر وجود دارد - اینکه سیاره پوشیده از غبار است، از نوعی که تایتان، قمر کیوان، را پوشانده.

یخ داغ

آقای برتا و همکارانش از دوربین زاویه باز هابل برای مطالعه این سیاره به هنگام عبور آن از برابر ستاره استفاده کردند. در زمان چنین گذرهایی نور ستاره از اتمسفر سیاره می گذرد و سرنخ هایی از ترکیب گازهای آن به دست می دهد.

محققان گفتند که نتایج همخوانی بیشتری با وجود اتمسفری غلیظ متشکل از بخار آب دارد تا اتمسفری غبارآلود.

محاسبات به روی چگالی سیاره همچنین حاکیست که "جی جِی ۱۲۱۴ بی" آب بیشتری از زمین دارد. این بدان معنی است که ساختار درونی این کره خیلی متفاوت از زمین است.

دکتر برتا گفت: "دمای بالا و فشارها باعث تشکیل مواد عجیبی مانند 'یخ داغ' یا 'آب ابرمایع' می شود، موادی که با تجارب روزمره ما کاملا غریب است."

فاصله کم این سیاره از زمین آن را به نامزد خوبی برای مطالعات بیشتر با تلسکوپ جیمز وب که قرار است تا پایان دهه جاری به فضا پرتاب شود بدل می کند.

جزئیات این مطالعه در "نشریه اخترفیزیکی" منتشر خواهد شد.

مطالب مرتبط