نخستین بذرها از تاجیکستان به خزانه جهانی بذر وارد شدند

خزانه جهانی بذر حق نشر عکس BBC World Service
Image caption در خزانه جهانی بذر عمق ۱۲۰ متر، در اتاق‌های یخ، یک و نیم میلیون بذر مختلف محفوظ است و اکنون تاجیکستان نیز برای نخستین بار به بایگانی این خزانه جهانی سهم گذاشت

مقامات خزانه جهانی بذر در نروژ خبر دادند که نخستین گروه از بذرهای زراعتی از “بام جهان” تاجیکستان وارد این خزانه در قطب شمالی شدند.

اولین بذرها از تاجیکستان و ارمنستان در میان ۲۵ هزار بذر زراعتی جدید از کشورهای مختلف کره زمین در چهارمین سالروزی تأسیس این خزانه به اینجا وارد شدند.

در پایان سال گذشته اعلام شده بود که تاجیکستان نخستین گروه از بذر زراعت‌های مهم برای این کشور را برای محفوظ نگه داشتن در خزانه جهانی بذر سوالبارد در نروژ را آماده کرده و منتظر باز شدن دروازه‌های این خزانه بوده است، زیرا که درهای آن در یک سال تنها چهار مرتبه باز می‌شوند.

بنا به اطلاع مرکز ذخیره‌های ژنتیکی تاجیکستان، نخستین گروه از بذرهایی که تاجیکستان در خزانه جهانی ذخیره کرد، انواع مختلف بذر گندم و جو است.

مقامات خزانه جهانی بذر گفته‌اند، این نوع گندم و جو به این خاطر مهمند که توان تاب آوردن به شرایط سخت اقلیمی را دارند.

قبلاً مولان پولاداف، رئیس مرکز ذخیره‌های ژنتیکی تاجیکستان به بی‌بی‌سی گفته بود که از این مرکز به خزانه جهانی بذر سوالبارد نخست ۱۰۲۳ نوع گندم و ۶۲۴ نوع جو انتقال یافته و سپس انواع دیگر زراعت به مثل زراعت‌های لوبیای محلی نیز انتقال خواهد یافت.

در همین حال، به گفته مقامات خزانه جهانی بذر “در چهارمین سالگرد تأسیس این خزانه، همچنین آمریکا، سوریه، کلمبیا و ارمنستان نمودهای گوناگون زراعت را برای محفوظ نگه داشتن فرستاده‌اند.”

خزانه جهانی بذر سوالبارد، سال ۲۰۰۷ برای نگهداری تمام عناوین بذرهای زراعتی در صورت رخ دادن حادثه‌ای طبیعی یا صنعتی به مثل جنگ اتمی، افتادن سیارک به زمین یا گرمایش هوا در جهان، تأسیس شده است.

در اینجا، در عمق ۱۲۰ متر، در اتاق‌های یخ، یک و نیم میلیون بذر مختلف محفوظ شده است و اکنون تاجیکستان نیز برای نخستین بار به بایگانی این خزانه جهانی سهم گذاشت.

بنا به قرارداد میان تاجیکستان و خزانه جهانی بذر سوالبارد، این بذرها تا ده سال در این خزانه رایگان محفوظ می‌مانند و به احتمال زیاد این قرارداد تمدید خواهد شد.

ضمناً، تاجیکستان خود دارای خزانه ذخیره‌های ژنتیک زراعت کشاورزی است و گفته می‌شود در اینجا در حدود ۵۰ یخچال بیش از ۶۵۰۰ هزار نوع زراعت که “ثروت مملکت” عنوان می‌شود، محفوظ است.

در حالی که در این یخچال‌ها که درجه سردی‌اش تا ۲۵ درجه است، بذرها می‌توانند تا پنجاه سال نگهداری شوند، اما در خزانه جهانی بذر در سوالبارد، این بذرها می‌توانند صدساله‌ها محفوظ باشند.

خزانه جهانی بذر سوالبارد توسط دولت نروژ با حمایت سازمان ملل متحد در عوض ۴۵ میلیون دلار ساخته شده است.