پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلیک؛ کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۲

در کلیک این هفته سفری کردیم به شهر بارسلون و کنگره جهانی موبایل، تا از تازه‌های فناوری وسایل ارتباطی همراه با خبر شیم.