'سگ خود را به محل کار ببرید تا نگرانی‌تان کمتر شود'

سگ خانگی حق نشر عکس PA
Image caption نتایج تحقیقاتی این چنین از آن نظر مهم و حائز اهمیت است که بنابر یافته ها، استرس علاوه بر کاهش بازده کاری افراد و سازمان ها می تواند به فرآیندی که به آن اصطلاحا "بریدن" و "خستگی مفرط ناشی از کار" گفته می شود، سرعت بخشد

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که بردن حیوانات خانگی به محل کار می تواند استرس ناشی از محیط کار را کاهش دهد.

محققان آمریکایی می گویند که نتایج تحقیق آنها نشان داده کارمندانی که در طول ساعات کار به سگ خانگی خود دسترسی داشته اند از استرس کمتری نسبت به همکاران خود برخوردار بوده اند.

نتایج این تحقیق جدید که در ژورنال جهانی بهداشت محیط کار منتشر شده از پژوهش بر روی ۷۵ کارمند به دست آمده است.

پژوهشگران این طرح می گویند که حضور سگ در کنار صاحبش در محیط کار در بهتر کردن روحیه، وجدان کاری و کاهش استرس صاحب سگ اثر داشته است.

این پژوهش به این صورت انجام پذیرفت که پژوهشگران میزان استرس، رضایت شغلی و عملکرد روزانه سه گروه از کارمندان را هر روز کنترل کردند. گروهی که سگ خود را به سر کار آورده بودند؛ گروهی که سگ خود را به سر کار نیاورده بودند و گروهی که اصلا حیوان خانگی نداشتند.

هر سه گروه از کارمندان در ابتدای صبح از سطح استرس مشابهی برخوردار بودند اما با گذشت روز، کسانی که سگ خود را به محل کار آورده بودند، با آرامش بیشتر و رضایت شغلی بهتری به کار ادامه می دادند و بدین ترتیب نتایج سطح استرس آنها به طرز چشمگیری با دو گروه دیگر متفاوت می شد.

پژوهشگران همچنین متوجه شدند که اگر کارمندانی سگ خود را به محل کار نمی آوردند، سطح استرس آنها نسبت به روزی که سگ شان در محل کار در کنارشان بود تفاوت داشت و میزان استرس آنها بالاتر می رفت.

بنابر نتایج این تحقیق، میزان استرس و رضایت شغلی کارمندانی که سگ شان را به محیط کار برده بودند به طور چشمگیری از میانگین ملی استرس در محیط های کاری آمریکا پایین تر می آمده است.

نتایج تحقیقاتی این چنین از آن نظر مهم و حائز اهمیت است که بنابر یافته ها، استرس علاوه بر کاهش بازده کاری افراد و سازمان ها می تواند به فرآیندی که به آن اصطلاحا "بریدن" و "خستگی مفرط ناشی از کار" گفته می شود، سرعت بخشد.

مطالب مرتبط