اجرای قانون منع نمایش سیگار و تنباکو در فروشگاه‌های انگلستان

Image caption قانون منع نمایش سیگار در فروشگاه هایی با مساحت بیش از ۲۸۰ متر مربع اجرا می شود.

از امروز جمعه، ۶ آوریل، نمایش سیگار و سایر محصولات تنباکویی در فروشگاه های بزرگ انگلستان ممنوع می شود.

بر اساس این قانون، در فروشگاه های بزرگ و سوپرمارکت ها، سیگار و سایر محصولات تنباکویی، باید زیر پیشخوان قرار بگیرند و فروشگاه های کوچک تا سال ۲۰۱۵ از این قانون معاف اند.

مقام های ارشد بهداشت وعده داده اند که با اجرای قانون منع نمایش سیگار و محصولات تنباکویی در فروشگاه ها، تعداد جوانانی که به سیگار رو می آورند کاهش یابد.

سایر نقاط بریتانیا هم در صدد اجرای طرح های مشابهی برای کاهش نرخ مصرف سیگار هستند.

اندرو لنسلی، وزیر بهداشت، به بی بی سی گفت که امیدوار است با اجرای این ممنوعیت، مردم از روی آوردن به سیگار بازداشته شوند و همچنین به کسانی که می کوشند سیگار را ترک کنند، کمک شود.

منتقدان این قانون می گویند که این قانون تبعیض آمیز است و سبب کم کردن اشتیاق جوانان سیگاری به سیگار نمی شود.

در حال حاضر، یک پنجم بزرگسالان در انگلستان سیگار می کشند؛ پس از چندین دهه افت سریع درصد افراد سیگاری، این میزان در سال های اخیر ثابت مانده است.

مقام های ارشد بهداشت، همچنین در سال جاری قصد دارند درباره واداشتن کارخانه های تولید سیگار برای استفاده از پاکت های ساده به مذاکره بنشینند.

مطالب مرتبط