هابل قمر تازه ای را در اطراف پلوتون کشف کرد

مجموعه پلوتون
Image caption پلوتون و مجموعه اقمارش بسیار کوچک و دوردست هستند

تلسکوپ فضایی هابل قمر تازه ای که حول پلوتون می گردد را کشف کرده است.

حدس زده می شود که این قمر تازه، که در تصاویر هابل فقط به اندازه یک نقطه نور ظاهر می شود، دارای شکلی غیرمنظم و قطری از ۱۰ تا ۲۵ کیلومتر باشد.

منجمان از اینکه کره کوچکی مثل پلوتون می تواند دارای چنین مجموعه پیچیده ای از اقمار باشد شگفت زده شده اند.

این قمر – موسوم به پی ۵ – می تواند به روشن شدن چگونگی تشکیل سیستم پلوتون و تکامل آن کمک کند.

براساس یک نظر، همه این اقمار بازماندگان برخوردی میان پلوتون و یک شیء بزرگ دیگر یخی در میلیاردها سال قبل هستند.

مارک شوالتر از موسسه ستی در "مانتن ویو" در آمریکا که هدایت تیم کاشفان را به عهده داشت گفت: "این اقمار رشته ای از مدارهای به زیبایی اشغال شده، کمی شبیه به عروسک های روسی، را تشکیل می دهند."

چارون، بزرگترین قمر پلوتون، در سال ۱۹۷۸ کشف شد. رصدهای هابل در سال ۲۰۰۶ دو قمر کوچک دیگر – نیکس و هایدرا – را پیدا کرد.

در سال ۲۰۱۱ یک قمر دیگر به نام "پی ۴" توسط هابل پیدا شد.

"پی ۵" آخرین قمری است که در نه مجموعه جداگانه از عکس هایی که توسط "دوربین زاویه باز ۳" هابل در ماه های ژوئن و ژوئیه گرفته شده شناسایی شده است.

یک کاوشگر بدون سرنشین سازمان فضایی آمریکا به نام "افق های جدید" که در مسیر حرکت به سوی پلوتون قرار دارد قرار است در سال ۲۰۱۵ از کنار این قمر عبور کند.

این اولین عکس های آکنده از جزئیات از مجموعه پلوتون است. این مجموعه نه فقط کوچک بلکه چنان دور است که حتی هابل نیز به سختی می تواند بزرگترین مشخصه های سطح این سیاره کوتوله را تشخیص دهد.

پلوتون در سال ۱۹۳۰ توسط کلاید تومبا منجم آمریکایی کشف شد و تا سال ۲۰۰۶ به عنوان یک سیاره طبقه بندی می شد.

اما موقعیت پلوتون پس از آن به "سیاره کوتوله" تغییر داده شد.

مطالب مرتبط