دانشمندان در آزمایشگاه کلیه فعال پرورش دادند

Image caption داربست باقی مانده پس از آنکه تمام سلولهای کلیه از آن شسته شده

دانشمندان موفق شده اند با استفاده از مهندسی ژنتیک کلیه موش صحرایی را در آزمایشگاه تولید کنند و با اینکه کارآیی این کلیه پس از پیوند آن به بدن موش دیگر فقط حدود ۵ درصد بوده اما نشان می‌دهد که این روش می‌تواند بیماران کلیوی را از دیالیز نجات دهد.

پژوهشگران بیمارستان عمومی ماساچوست که این تحقیق را انجام داده و نتایج آن را در نشریه نیچر پزشکی منتشر کرده اند گامی بزرگی در درمان بیماریهای پیشرفته کلیوی برداشته اند.

به این ترتیب استفاده از کلیه آزمایشگاهی برای درمان نارسایی کلیه و رهایی این بیماران از دیالیز در آینده نچندان دور محقق خواهد شد.

با اینکه پیش از این تولید اعضای دیگر بدن با استفاده از سلولهای خود فرد و با شیوه ای مشابه انجام شده بود بعنوان مثال در سال ۲۰۰۶، مثانه ای که به همین طریق تولید شده بود با موفقیت به بدن یک بیمار پیوند زده شد. اما کلیه پیچیده ترین عضوی است که تاکنون "رشد و پرورش" آن در آزمایشگاه میسر شده است.

این روش مزیت بزرگی نسبت به پیوند عضو از یک فرد به فرد دیگر دارد؛ چون از سلولهای خود فرد ساخته شده خطر رد پیوند وجود ندارد و بیمار مجبور نیست سالها یا حتی تمام عمر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف کند.

دانشمندان در این روش تمام سلولهای کلیه را از آن جدا می کنند، در واقع با استفاده از مواد شیمیایی آنها را می شویند. آنچه باقی می‌ماند شبکه ای از پروتئین است (که در واقع به مثابه داربستی برای ساختمان کلیه عمل می کند) و مجموعه ای از رگها و مجاری ظریف.

بعد با استفاده از سلولهای بنیادی خود فرد، سلولهای کلیه را در آزمایشگاه پرورش می‌دهند و سپس این سلولها را روی داربست سوار می‌کنند. از مجاری و رگهای باقی مانده هم استفاده می شود تا سلول مناسب را در جای مناسب بنشانند.

Image caption کلیه پس از سوار کردن سلولهای پرورش یافته در آزمایشگاه بر روی داربست آن

دانشمندان پس از آنکه کلیه موش صحرایی را به این شیوه رشد دادند آن را مدت ۱۲ روز در گرمخانه مخصوصی قرار دادند تا شرایط بدن موش صحرایی را بصورت مصنوعی ایجاد کنند. کارآیی این کلیه در این شرایط ۲۳% درصد کلیه واقعی بود. بعد از آنکه آن را به بدن یک موش صحرایی پیوند زدند کارآیی آن تا ۵% پایین آمد.

اما محقق ارشد این پژوهش، دکتر هارولد اُت به بی بی سی گفت: " ۱۰ تا ۱۵ درصد کارایی کلیه، فرد را از وابستگی به همودیالیز نجات می دهد".

"در نظر داشته باشد که فقط در آمریکا صدهزار نفر در انتظار پیوند کلیه هستند اما سالانه فقط ۱۸ هزار پیوند انجام می‌شود."

"من فکر می کنم این روش تاثیری عظیم در درمان موفق این بیماران دارد."

مطالب مرتبط