پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رابطه حجاب با افزایش بیماری ام اس در ایران؟

در برنامه هفتگی راز دانش به موضوعات متنوع از جمله ادعای دو محقق بریتانیایی در دانشگاه آکسفورد در خصوص رابطه احتمالی افزایش بیماری ام اس در ایران با حجاب پرداخته می شود. سینا علینژاد این برنامه را برای برنامه چشم انداز بامدادی رادیو بی بی سی فارسی تهیه کرده است.